Fiks tennene med stift- og kronebehandling

En stift- og kronebehandling er nødvendig om du har bruk for å rekonstruere eller bygge om slitte og ødelagte tenner. For eksempel ved en rotfylling. Det kan også være relatert til at du har en defekt emalje som er arvelig. I andre tilfeller kan det være for estetiske grunnlag, eller for praktiske grunnlag som å holde på plass proteser.

Stift- og kronebehandlinger en en prosedyre som gjenoppbygger tannen på en god, holdbar og robust måte, og er noe som vi ved Tannlege Baggethun har som en av våre behandlingsmetoder. Vi vil alltid ta en grundig undersøkelse og gi alle behandlingsalternativer innen vi setter i gang.

Prosedyren med stift og krone

For å rekonstruere eller bygge om en tann er det først og fremst viktig å finne ut hvor mye tannstoff som er igjen. Tannstoffet legger et fundament for stiften, som skal festes med en sement. Stiften er normalt laget av metall eller fiber, og skal fungere som et skjelett for kronen. Kronen fungerer som den nye tannen og blir limet på på fundamentet.

Dette fundamentet vil også gi en jevn trykkfordeling. Dette er viktig da tannstoffet kan bli ødelagt om trykket er feil og som kan resultere i at tannstrukturen kan gå i stykker. Kronen er også laget av porselen som vil resultere i en veldig ny robust tann.

I tilfeller med rotfylling må den først undersøkes og vurderes til å være av god kvalitet. Deretter vil en del av rotfyllingsmassen fjernes for å gjøre plass til stiften.

Denne prosessen kan vare fra en til to uker.

Hva er en tannkrone og hva er den laget av?

Hvis du mangler en tann, den er nedslitt eller du trenger å rekonstruere en tann, er tannkrone en løsning til å konstruere en kunstig tann som blir den nye erstatningen. Tannkronen fungerer da som et skall eller et skjelett som vil gi tilbake de samme funksjonene og formen som den opprinnelige tanna.

En tannkrone er laget av porselen og er det sterkeste materialet vi bruker til å konstruere en ny tann. Porselen er også tannfarget og vil derfor ha et naturlig utseende.

Når trenger du en stift- og kronebehandling?

Det kan være mange grunner til at du trenger denne behandlingen. Enten for å rekonstruere en tann etter rotfylling, for å forbedre utseendet til en tann, ved emaljedefekt eller at det er nødvendig med en ombygging på grunn av slitte eller ødelagte tenner.

Om du føler du trenger en slik behandling er det bare å ta kontakt med oss for en undersøkelse.

Andre alternativer

Det finnes også andre alternativer til stift- og kronebehandling som er rimeligere. Her vil tannen bli erstattet med en tann bygget av plast (kompositt). Denne løsningen gir en svakere tann og er ikke så pent som en krone. Dette er et alternativ vi kan se på nærmere.

Bestill time

Noen risikoer ved behandlingen

Hos oss er du alltid i trygge hender og vi overholder våre prinsipper – en av dem å være å gi pasienten så mye informasjon som mulig innen en beslutning tas. Dette inngår da også risikoer.

Med en stift- og kronebehandling er det nemlig noen ting som man skal ta hensyn til:

  • En rotfylt tann som skal behandles med stift og krone vil ikke ha den samme styrken. Ved stor belastning kan det kan komme sprekker eller at tannen kan knekke. Da må tannen trekkes.
  • Rotperofasjon, eller en rotskade, er også noe som kan oppstå under borring i rotkanalen. Da må også tannen trekkes.
  • Som med alle behandlinger kan bakterier som kan medføre til ømhet og smerter.

Tidsperspektiv for stift- og kronebehandling

Hvor lang denne behandlingen vil ta kommer også an på omfanget av behandlingen. Det kan ta rundt en til to uker om det er snakk om en tann med rotfylling. Prosessen inkluderer å få på plass stiften, som også kommer an på hvor mye tannstoff du har igjen, oppbyggingen av tannen, som slipes og formes, for så til å få på plass kronen til sementering.

Kontakt oss