Usikker på om du bør fjerne en visdomstann?

Veldig mange av oss opplever visdomstenner som en verkebyll. Samtidig venter vi gjerne litt for lenge med å ta grep, til tross for smerter og hevelse. Konsekvensen av dette er at inngrepet hos tannlegen blir en god del større enn det hadde trengt å bli.

Dersom du har en vond visdomstann, er du nødt til å ta kontakt med tannlegen med en gang. Bestill time hos Tannlege Baggethun i dag så kan tannlegen finne ut årsaken til smertene.

Når bør jeg ta kontakt med tannlegen?

Tannleger flest opplever ofte at de fleste pasientene som kommer med vonde visdomstenner, kommer i seneste laget. Noen er hovne i ansiktet og andre kjenner smerter i kjeven. Det kan også være man nesten ikke klarer å gape, eller har feber. I slike tilfeller har det gått for langt, og det kan være det har oppstått betennelse rundt visdomstanna.

Når betennelsen oppstår blir inngrepet mer omfattende, enn om pasienten hadde kommet så fort de første symptomene oppsto.

Vet du ikke om du bør fjerne visdomstanna di? Da bør du kontakte tannlegen slik at du kan få en profesjonell vurdering. Merker du noen signaler på at det kan være trøbbel med visdomstanna, bør du derfor ta disse signalene på alvor.

Bør jeg fjerne alle visdomstenner?

Du trenger ikke fjerne visdomstenner dersom de vokser ut i rett retning, og så lenge det er plass til dem. Dessverre har veldig mange for liten kjeve til at alle tennene får tilstrekkelig med plass.

Visdomstennene er de siste tennene som vokser ut, og blir i mange tilfeller liggende på skrå og kan bli dekket av tannkjøtt. I tillegg kan bakteriebelegg feste seg mellom tanna og tannkjøttet, slik at det ikke er enkelt å rengjøre skikkelig. Da kan det oppstå en infeksjon, og visdomstennene må derfor ofte fjernes.

Slik foregår behandlingen

Før inngrepet starter vil du få bedøvelse. Behandlingen blir helt smertefri ved bruk av bedøvelsen.

Når bedøvelsen er gitt vil vi bruke instrumenter for å løsne tannen på en forsiktig måte. Du opplever ingen smerter under denne prosessen, og den foregår vanligvis raskt og effektivt.

Alderen din spiller også en rolle når du skal trekke en tann. Jo yngre du er, desto mindre har røttene på visdomstennene utviklet seg. Da blir det enklere å trekke tannen. Dette er også en grunn til at det er anbefalt å trekke visdomstenner når du er ung.

Når visdomstannen er trukket skal du bite sammen på et stykke gasbind, dette for å stanse den største blødningen. Dette er siste steg før behandlingen er over.

Etter noen timer vil bedøvelsen gå ut, da kan du oppleve ømhet i området hvor tannen ble trukket. De fleste trenger ikke smertestillende de første dagene etter inngrepet, men dersom du ønsker det, vil du få smertestillende fra tannlegen. Normalt sett vil hevelse, ømhet og smerter gå over etter noen få dager.

Dersom komplikasjoner skulle oppstå etter behandlingen

Når visdomstannen er fjernet vil du ha et åpent sår i munnen som må ha beskyttelse og pleie, slik at man unngår infeksjoner som kan føre til ytterligere komplikasjoner.

I svært sjeldne tilfeller etter en trekking av en visdomstann kan det forekomme en infeksjon som kan føre til store smerter, hevelse, feber eller vond smak i munnen. Dette kan være en konsekvens av at det beskyttende blodkoagelet i hullet der tannen var, forsvinner for tidlig slik at beinveggene blir blottlagt.

Dette kan du merke ved at du opplever store smerter som stråler opp mot øret. Dersom du opplever dette bør du ta kontakt med tannlegen med en gang, da en slik infeksjon må fjernes.

Kan alle få visdomstenner?

Ikke alle får visdomstenner, og det kan være to grunner til dette. Det kan være at man ikke har fått anlegg for visdomstenner, eller det kan være at visdomstennene ikke bryter frem. I dag mangler 20% av befolkningen anlegg for en eller flere visdomstenner. Så mye som 30-50% opplever at visdomstennene ikke vokser helt fram.

I noen tilfeller forblir visdomstennene gjemt i kjeven og vil ikke bryte frem i det hele tatt. Dette kalles for retinerte tenner. Dette skjer når tannanlegget er feilplassert eller at tannen på en eller måte blir forhindret i å vokse fram. Om dette er tilfellet vil ikke tannen ha kommunikasjon til munnhulen og er ikke eksponert til eventuelle bakterieangrep.

Vokser tannen delvis fram kalles det for delvis frembrudte tenner. Deler av kronen vil være brutt frem, og bakteriene vil ha tilgang til hulrommet rundt kronen. Derfor kan man oppleve smerte og hevelse ved delvis frembrudte visdomstenner.

Trenger du en akutt time eller ønsker å bestille time frem i tid? Ring oss på telefon 61 23 17 00 eller bruk vårt skjema for timebestilling på vår nettside. Vi står klare til å hjelpe deg.